Návod na sestavení záhonů

Záhon se montuje na rovný, stabilní povrch. V místě spojování jednotlivých prvků se doporučuje použít betonovou desku, tvárnici nebo cihlu.

Jednotlivé prvky se kladou nahoru na ocelové tyče ve správném pořadí. 

Před aplikací dalšího prvku se používají lamely. Upevňovací prvky zpevňující celou konstrukci. Posledním krokem je vlepení špuntů do otvorů silikonem, ve kterých jsou tyče umístěny. 

Při montáži se doporučuje použít silikon pro vyplnění mezer mezi jednotlivými prvky a pro získání větší stability výsledné konstrukce. Použití silikonu zabrání posunutí jednotlivých prvků při zasypávání záhonu zeminou. Tato úprava jistě zvýší estetiku a odolnost konstrukce. 4

PŘI MONTÁŽI PO CELOU DOBU KONTROLUJTE ZDA JSOU MODULY V ROVINĚ A ZKONTROLUJTE SPRÁVNÝ ÚHEL ROHŮ.


Použití tyčí pro montáž jednotlivých modulů záhonů: 

Záhon vzor deska nebo travertin 

Ocelová tyč 12, výška 26 cm - 1 vrstva 

Ocelová tyč 10, výška 56 cm - 2 vrstvy 

 Ocelová tyč 10, výška 85 cm - 3 vrstvy 

Záhon vzor půlkulatina 

Ocelová tyč 12, výška 24 cm - 1 vrstva 

Ocelová tyč 10, výška 54 cm - 2 vrstvy 

Ocelová tyč 10, výška 80 cm - 3 vrstvy